Privacy Policy

Khi sử dụng dịch vụ phần mềm của chúng tôi, bạn đã hoàn toàn tin tưởng cung cấp 1 ít thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi. Đối với chúng tôi đây là một trách nhiệm rất lớn và chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn cũng như để bạn nắm hoàn toàn quyền kiểm soát.


Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ những thông tin chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập và cách bạn có thể cập nhật, quản lý, xuất và xóa thông tin của mình.

Những thông tin cá nhận của bạn sẽ sử dụng cho các mục đích sau đây:

a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

  • Tạo đơn hàng.
  • Tạo thông tin người sở hữu bản quyền phần mềm.
  • Hỗ trợ người dùng trong việc sử dụng phần mềm.

b) Phạm vi sử dụng thông tin: JVM chỉ sử dụng thôn tin cá nhân cho các mục đích thu thập đã nếu trên (khoản a/ các lý do 1,2,3)

c) Thời gian lưu trữ thông tin: Dữ liệu thông tin cá nhân là của khách hàng quyết định. Ngoài các mục đích thu thập đã nếu trên (khoản a/ các lý do 1,2,3) nếu có yêu cầu hủy lưu trữ thông tin cá nhân, JVM sẽ xóa ngay lập tức.

d) Các yêu cầu thu thập thông tin đã nếu trên (khoản a/ các lý do 1,2,3) sẽ do JVM trực tiếp quản lý, chúng tôi không cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3. Mọi yêu cầu tiêu hủy thông tin xin vui lòng gửi email về địa chỉ [email protected]

e) Mọi yêu cầu tiếp cận chỉnh sửa dữ liệu cá nhân, xin vui lòng email về địa chỉ [email protected] hoặc gọi số hotline: +84913364993


Ngoài những lý do trên, chúng tôi không tùy tiện sử dụng thông tin cá nhân vào các mục đích khác. Nếu cảm thấy lo lắng về bảo mật thông tin, bạn có thể không cần thiết khai chính xác thông tin cá nhân tuyệt đối.

Chúng tôi phát triển một loạt các dịch vụ giúp hàng nghìn người hàng ngày khám phá và cải thiện tốc độ mua hàng thông qua phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo – ngôn ngữ học – xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Các phần mềm của chúng tôi gồm có:
— 1/ Phần mềm phân tích dữ liệu sản phẩm thông quá đánh giá người dùng – Dưới dạng đám mê, không tốn chi phí phần cứng.
— 2/ Phần mềm phân tích dữ liệu sản phẩm thông quá đánh giá người dùng – Dưới dạng gói cài đặt, tự bạn kiểm soát và quản lý.
— 3/ Phần mềm phân tích dữ liệu sản phẩm thông quá đánh giá người dùng – Dưới dạng API kết nối, tự bạn kết nối đến và tương tác ngược lại dữ liệu về hệ thống của bạn.