Hình thức thanh toán

December 30, 2016 0 By jvmtech

Thanh toán trực tuyến  bằng thẻ Visa, MasterCard

Hệ thống chúng tôi chỉ chấp nhận 2 loại thẻ này!

Sau khi tiến hành đặt hàng. Trang chủ sẽ được chuyển hướng đến giỏ hàng :

Tiếp đến là các thông tin liên quan đến người nhận, thông tin này sẽ được sử dụng làm đăng ký bản quyền người sở hữu phần mềm. Vui lòng điền đầy đủ các thông tin cần thiết.

Tại đây JVM bổ sung 2 phương thức thanh toán là chuyển khoản trực tiếp hoặc thông qua thẻ tín dụng VISA / MASTER card.

Chọn phương thức phù hợp và tiến hành đặt hàng.