Chính sách giao hàng

December 30, 2016 0 By jvmtech

1. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Toàn thế giới.

2. THỜI GIAN NHẬN PHẦN MỀM:

Thời hạn ước tính cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, có tính đến yếu tố khoảng cách địa lý và phương thức giao hàng : Nếu phiên bản phần mềm bạn đã thanh toán thuộc nhóm:
— Cloud based software : Thời gian triển khai tối đa 12 tiếng sau khi thanh toán.
— API based backend: Thời gian triển khai tối đa 48 tiếng sau khi thanh toán.
— Các loại còn lại: Thời gian triển khai tối đa 1 tuần sau khi thanh toán.

3. PHÍ GIAO PHẦN MỀM:

Các phương thức giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ : Miễn phí đối với digital delivery (giao hàng dưới dạng số thông qua download / tài khoản đăng nhập phần mềm)

3. HOÀN TRẢ PHẦN MỀM / HOÀN TIỀN:

Trường hợp giao phần mềm trễ hơn so với thời gian cam kết.
Trường hợp sau khi nhận phần mềm , sử dụng không ưng ý trong thời gian 45 ngày.
Quý khách hàng có thể yêu cầu hoàn trả tiền vào email [email protected] , chúng tôi sẽ xử lý khóa phần mềm và hoàn trả tiền trong 72 giờ làm việc. Gồm cả ngày nghỉ / ngày lễ.
Nếu yêu cầu hoàn tiền xảy ra và ngày kế 2 ngày cuối tuần (T7 / CN) tiền hoàn trả sẽ được trả về vào Thứ 2 / Thứ 3 tương ứng tuần kế tiếp. Trường hợp các ngày nghỉ lễ dài hạn là tùy thuộc vào từng thời gian tiếp tục làm việc của các ngân hàng.