Chính sách bảo mật thông tin

December 30, 2016 0 By jvmtech

Khi sử dụng phần mềm dịch vụ của chúng tôi, tôi đã hoàn toàn tin tưởng vào công việc cung cấp 1 ít cá nhân thông tin cho chúng tôi. Đối với chúng tôi, tôi đây là công ty trách nhiệm rất lớn và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin của bạn cũng như để bạn hoàn toàn có quyền kiểm tra.

Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ những thông tin mà chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập và cách bạn có thể cập nhật, quản lý, xuất và xóa thông tin của mình.

Your fish information will be used for the target items after here:

a) Cá nhân thông tin decimal point :

  • Tạo đơn hàng.
  • Tạo chủ sở hữu phần mềm thông tin.
  • Hỗ trợ người dùng sử dụng phần mềm.

b) Phạm vi sử dụng thông tin : JVM chỉ sử dụng thôn tin cá nhân cho các hệ thống thập lục mục được thực hiện nếu trên (a / các tài khoản do 1,2,3)

c) Thông tin lưu trữ thời gian : Thông tin dữ liệu cá nhân do khách hàng quyết định. Ngoài địa chỉ lục mục if on (account a / the reason 1,2,3) nếu có yêu cầu của bạn cá thông tin abc, JVM sẽ xóa cài đặt ngay bây giờ.

d) Yêu cầu phân tích thông tin nếu trên (các tài khoản a / các tài khoản 1,2,3) sẽ làm JVM trực tiếp quản lý , chúng tôi không cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 ( bao gồm các cá nhân hoặc tổ chức khác). All request hủy bỏ thông tin xin vui lòng gửi email về địa chỉ [email protected]

e) Mọi yêu cầu tiếp tục chỉnh sửa cá nhân dữ liệu , xin vui lòng gửi email về địa chỉ [email protected] hoặc gọi đến số hotline: +84913364993

Ngoài các lý do trên, chúng tôi không tùy tiện sử dụng cá nhân thông tin vào các mục tiêu khác. Nếu bạn cảm thấy lo lắng về thông tin bảo mật, bạn có thể không cần phải khai báo tuyệt đối với tin nhân chính.

Chúng tôi phát triển một loạt các dịch vụ giúp hàng ngày khám phá và cải thiện tốc độ mua hàng thông qua phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo – ngôn ngữ học – xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Các phần mềm của chúng tôi mà tôi tôi bao gồm:
– 1 / Phần mềm phân tích dữ liệu sản xuất thông tin quá đánh giá người dùng – Dưới dạng đám mê, không có phần cứng chi phí.
– 2 / Sản phẩm thông tin dữ liệu phân tích phần mềm quá định giá người dùng – Cài đặt các gói dưới dạng, bạn tự kiểm tra và quản lý.
– 3 / Phần mềm phân tích dữ liệu thông tin quá định giá người dùng – API kết nối dưới dạng, bạn tự kết nối đến và tương tác dữ liệu ngược về hệ thống của bạn.